Header-1855x350_voor-wekgevers.jpeg
Header-1855x350_productiebedrijf.jpeg
Header-1855x350_productiebedrijf.jpeg
Header-1855x350_voor-wekgevers.jpeg
Header 1855x350_ambassadeurs.jpg
Header 1855x350_ambassadeurs.jpg

Onze Ambassadeurs in 2018

In 2018 bestond De Bolder 60 jaar. Dat grepen we aan om onze missie extra over het voetlicht te brengen. Daarbij kregen we hulp van dertien bevlogen ambassadeurs. Hieronder leest u hun motivatie – die ook na 2018 van kracht blijft.

Ronald Biesboer, directeur-eigenaar van Zilte Zaken, voorzitter TOP

“De Bolder zit vanaf mijn jeugd al in onze familie verweven. Een mooie plek, waar de meest uiteenlopende mensen zich thuis kunnen voelen en gewaardeerd worden om wie ze zijn en wat ze doen.”

Foto van ROnald Biesboer

Iwan Groothuis, algemeen directeur N.V. Exploitatiemaatschappij De Krim

“We werken als Krim-organisatie al ruim tien jaar prettig samen met twee gedetacheerde medewerkers van De Bolder. Ze werken bij De Technische Dienst en de groenvoorziening van Vakantiepark De Krim. Ze zijn volledig geïntegreerd in de betrokken afdeling; we zien hen als fijne, volwaardige collega's. Wij zijn uitermate tevreden over de reeds lange samenwerking met De Bolder en staan open voor uitbreiding hiervan.”

Foto van Iwan Groothuis

Erwin van der Linde, mede-eigenaar Van der Linde Texel B.V

“De Bolder is een uniek en belangrijk leer-werkbedrijf op Texel; noodzakelijk om Texelaars, die niet (helemaal) zelfredzaam zijn, te helpen aan betaald werk. Als ondernemer wil je je steentje bijdragen. Maar je kunt dat niet alleen, is onze ervaring. Wij kregen hulp bij de selectie, financiering van leer-werktrajecten en de trajectbegeleiding. Samen kunnen we ervoor zorgen dat alle Texelaars met veel trots bij werkgevers op Texel kunnen werken en er een maatschappelijke win-win situatie ontstaat.”

Foto van Erwin van der Linde

Joost Heerschop, coördinator Novalishoeve

“Sinds de transitie in de zorg is er een hechte samenwerking ontstaan tussen De Bolder en de Novalishoeve. We vinden elkaar omdat we beide de mens centraal stellen. Gezamenlijk willen we zoveel mogelijk echte werkplekken in de Texelse samenleving creëren. Werk geeft zingeving en zelfwaardering, zeker voor mensen die soms wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Rondom scholing en opleiding willen we de komende jaren de handen ineenslaan, zodat er nieuwe leertrajecten mogelijk worden.”

Foto van Joots Heerschop

Katrijn van der Vlerk, Regiomanager Omring Texel

“De uitdagingen waar Texel de komende jaren mee te maken krijgt, zijn niet gering. Denk aan vergrijzing, ontgroening, krappe arbeidsmarkt en beschikbaarheid zorgvoorzieningen. Dit vereist meer samenwerking tussen de klassieke domeinen preventie, participatie, opleiden, zorg en welzijn. Om de zorg op het eiland beschikbaar en toegankelijk te houden, moeten we gezamenlijk werken aan een ‘inclusieve’ samenleving. Daarin levert iedereen naar vermogen een bijdrage. De Bolder is hierbij een belangrijke samenwerkingspartner van Omring.”

Foto van katrijn van der vlerk

Lyanne Hooijschuur, mede-eigenaar PLUS De Cocksdorp

“De Bolder is een werkplek waar voor iedereen plaats is. Het draagt zorg voor mensen die binnen onze maatschappij een bijzondere plek innemen, maar – door het bestaan van De Bolder - er middenin staan. Zo hebben wij een aantal hele leuke collega’s in onze supermarkt, die hier door de samenwerking met De Bolder terecht zijn gekomen.”

Foto van Lyanne Hooijschuur

Casper Landman, integraal klantmanager participatie, Sociaal Team Texel

“Als integraal klantmanager is het mijn taak om te zorgen dat mensen niet aan de zijlijn blijven staan, weer meedoen. De Bolder is voor veel van onze cliënten een kans om terug te keren in het arbeidsproces. Ik merk regelmatig dat mensen niet weten wat De Bolder te bieden heeft. Soms is er dan wat weerstand om het contact aan te gaan. Maar als iemand eenmaal de stap heeft genomen, is hij of zij vaak erg enthousiast en gemotiveerd. Ik help graag mee zoveel mogelijk mensen te informeren over De Bolder en eventuele vooroordelen weg te nemen.”

Foto van Casper Landman

Pepijn van de Mije, hostelmanager Stayokay Texel

#GoedBezig is onze gezamenlijke deler! ‘Goed Bezig’ noemen we alle duurzame en sociale initiatieven binnen Stayokay, of het nu gaat om gerecyclede kleding of om het aanbieden een CO2 neutraal verblijf. Onze ambitie is om de meest duurzame ho(s)telketen van Nederland te worden. Daar past de samenwerking met de Bolder perfect bij; onze was is bij hen in goede handen. Ook zijn enkele collega’s via De Bolder bij ons gekomen. Wij zijn er voor jullie – en omgekeerd. Zo zijn we allemaal gewoon aan 't werk!

Foto van Pepijn van der Meije

René Jager, eigenaar Strandpaviljoen Paal 9.

“Waarom niet?"

Foto van René Jager

Rob Koenen

"Leer-werkbedrijf De Bolder verzorgt al heel veel jaren de was van ons hotel en restaurant. Wij hebben daarvoor gekozen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij goede kwaliteit centraal blijft staan!"

Foto van Rob Koenen

Lieke Koenen

"De Bolder is al 60 jaar een houvast in de Texelse samenleving. Omdat IEDEREEN recht heeft op werk!"

Foto van Lieke Koenen

Cees de Waal, directeur TESO

"Ik feliciteer leer-werkbedrijf De Bolder graag met haar 60-jarig bestaan. Een voorziening als De Bolder draagt bij aan een sterke en sociale samenleving‎, waarin ieder mens telt en waarde toevoegt. Behoud daarvan is mijns inziens een must voor Texel."

Foto van Cees de Waal

Sander van Knippenberg, wethouder sociaal domein

"Texel is een hechte gemeenschap; al woon ik hier nog maar anderhalf jaar, dát heb ik allang gezien. We vinden het hier belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook ik wil me daar – in mijn rol als wethouder - 100% voor inzetten. Als wethouder sociaal domein en ambassadeur schaar ik mij graag achter de missie van leer-werkbedrijf De Bolder: geen Texelaar valt buiten de boot."

Foto van Sander Knipppenberg

Hennie Huisman, wethouder wonen, werken en economie

"Texelse werkgevers kunnen gemotiveerd personeel goed gebruiken. De werkgevers vinden in leer-werkbedrijf De Bolder een samenwerkingspartner om vacatures te vervullen met goed opgeleide mensen. Zo zorgt De Bolder voor een goede begeleiding van Texelaars naar een baan, en worden werkgevers ontzorgd. Als ambassadeur help ik graag De Bolder nog meer te verbinden binnen onze Texelse samenleving."

 

 

 

 

 

 

Foto van Hennie Huisman

Adres

Reijer Keijserstraat 8
1791 AX Den Burg - Texel

De Bolder

Leer-werkbedrijf De Bolder begeleidt Texelaars met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan. Ons doel: geen Texelaar valt buiten de boot!

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper