Header-1855x350_voor-wekgevers.jpeg
Header-1855x350_productiebedrijf.jpeg
Header-1855x350_productiebedrijf.jpeg
Header-1855x350_voor-wekgevers.jpeg
Header1855x350_voorwekgevers.jpeg
Header 1855x350_diensten paal 33 terras.jpg
Header 1855x350_diensten paal 33 terras.jpg
Header1855x350_voorwekgevers.jpeg

Onze diensten

Texelaars

Sociaal Team Texel of UWV beoordeelt of iemand bij leer-werkbedrijf De Bolder aan het goede adres is. Als dat zo is, dan krijgt u een doorverwijzing. U komt dan ‘binnen’ bij trajectcoaches Alice of Nanda. Als u op De Bolder aan het werk gaat, is Volkert of Jaap uw eerste aanspreekpunt.

Bent u al een poosje zonder werk?

Dan onderzoeken we samen wat uw mogelijkheden zijn en wat u goed ligt.

Bent u doorverwezen door het UWV? Dan kunnen we u twee UWV-trajecten aanbieden: het werkfit-traject en het naar werk-traject. Daar leest u hier meer over.

Wie je ook bent, wat je ook kunt: met jouw talenten kun je altijd een aanwinst zijn voor een team, vinden we bij De Bolder. Mits je natuurlijk werk hebt dat bij je past. 

Weer uw ritme vinden

Soms is het fijn om ergens te beginnen als stagiair. Dan kunnen u en de werkgever allebei kijken of het bevalt. Een andere mogelijkheid is starten in ons eigen productiebedrijf. Dat biedt een beschutte plek waar u nieuwe werkervaring op kunt doen. Ook vindt u er (weer) uw werkritme. Op tijd komen, een bepaalde productie halen, samenwerken met collega’s, instructies opvolgen; door weer de draad op te pakken, werkt u toe naar een baan bij een externe werkgever. Vaak op Texel, soms in Noord Holland.

Moeite met de Nederlandse taal?

Is Nederlands niet uw moedertaal? We begeleiden u, zodat u er steeds beter in wordt.

Is er een stage of een baan in zicht?

Samen met Alice of Nanda maakt u bijvoorbeeld een CV en een sollicitatiebrief. Ook oefent u met het sollicitatiegesprek. En als u aan het werk gaat, maakt ze samen met u en met uw nieuwe werkgever een inwerkplan. Uw trajectcoach blijft ‘in de buurt’ zolang dat nodig is.

Foto van Alice Reinders

Alice Reinders

trajectcoach

Foto van Nanda Meijer

Nanda Meijer

trajectcoach

Voor werkgevers

Als werkgever op Texel bent u altijd op zoek naar enthousiaste medewerkers die een aanwinst zijn voor uw team. Daarnaast heeft u mogelijk te maken met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet BQA). Twee goede redenen om contact op te nemen met leer-werkbedrijf De Bolder.

Een pool van kandidaten

De Bolder werkt met een pool van Texelaars die graag (weer) aan het werk willen. Die pool omvat mensen met heel diverse kwaliteiten. We kennen ieder van hen. Er is vaak een geschikte kandidaat te vinden voor uw vacature. Tegelijkertijd geldt: een nieuwe collega met een beperking is best een verantwoordelijkheid. Die draagt u niet alleen. U kunt rekenen op een professionele en prettige begeleiding: zowel voor uw nieuwe medewerker, als voor uzelf en uw team.

Detachering

Leer-werkbedrijf De Bolder heeft medewerkers in dienst vanuit de WSW en de Participatiewet. Detachering naar uw bedrijf kan mogelijk een mooie tussenstap zijn naar een vast contract. Gedurende de detachering leert u elkaar goed kennen. U betaalt intussen een uur- of maandtarief. Na de detacheringsperiode is het mogelijk iemand zelf in dienst te nemen.

Begeleid werken

Overweegt u iemand aan te nemen vanuit de pool van De Bolder? Wellicht na een periode proefdraaien of detachering? Gefeliciteerd! U krijgt er een gemotiveerd teamlid bij. Waar nodig en wenselijk geven we begeleiding, onder meer met HARRIE helpt.

Uw nieuwe medewerker ontvangt salaris volgens uw cao. Hoe het zit met financiën en regelingen leest u hier.  

Begeleiding: HARRIE helpt

Collega’s voelen zich gauw betrokken bij elkaar; samen bent u immers een team! Als u een collega heeft met een arbeidsbeperking, dan is het fijn te weten hoe u die goed kunt ondersteunen. Ook neemt de kans op succesvol meedraaien daardoor flink toe. Hoe u uw nieuwe collega kunt ondersteunen, dat weet u natuurlijk niet ‘vanzelf’. Daarom biedt De Bolder twee keer per jaar de training ‘HARRIE helpt’. Deze is bedoeld voor leidinggevenden en directe collega’s. ‘HARRIE’ staat voor Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk’.

Bij ‘HARRIE helpt’ gingen Stayokay Texel, Van der Linde Tweewielers, Plus De Cocksdorp en vele anderen u voor.

Interesse? Schrijf in voor onze nieuwsbrief of check onze agenda voor de data of meer informatie. 

Jobcarving

Met jobcarving doet ieder waar hij het beste in is.

Met jobcarving snijdt u werkzaamheden uit bestaande functies weg en voegt deze samen tot een nieuwe. Zo creëert u banen voor medewerkers die niet voor alle taken inzetbaar zijn, maar wel een aanwinst zijn voor uw team.

In de praktijk werkt het als volgt:

  • De nieuwe medewerker neemt eenvoudige, routinematige taken over. Denk bij voorbeeld aan schoonmaken, tafels dekken, kopiëren, voorraden opslaan en auto’s wassen.
  • Uw medewerkers hebben meer tijd om kwaliteit te leveren of om hoger gekwalificeerd werk te verrichten.
  • Uw organisatie wint aan kwaliteit of boekt efficiëntiewinst, omdat u preciezer kunt belonen naar gelang de aard van de werkzaamheden.
  • U beslist over de aard van het dienstverband. De nieuwe medewerker kan bij u worden gedetacheerd of in dienst treden.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van jobcarving? Bel Alice Reinders 06 170 070 09 of stuur een mail naar areinders@deboldertexel.nl

De wet BQA: twee manieren om bij te dragen

Werkgevers met 25 medewerkers of meer hebben te maken met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet BQA). De Wet BQA verplicht hen bij te dragen. Dat kan op twee manieren: door zelf medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. En door een bedrijf in te huren dat zelf meer dan 30% mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft. Zo wordt het gemeentehuis op Texel schoongemaakt door Breedweer, een schoonmaakbedrijf met een personeelsbestand dat voor ruim de helft bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Breedweer levert schoonmakers en huurt mensen in via De Bolder.

Adres

Reijer Keijserstraat 8
1791 AX Den Burg - Texel

De Bolder

Leer-werkbedrijf De Bolder begeleidt Texelaars met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan. Ons doel: geen Texelaar valt buiten de boot!

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper