Header-1855x350_voor-wekgevers.jpeg
Header-1855x350_productiebedrijf.jpeg
Header-1855x350_productiebedrijf.jpeg
Header-1855x350_voor-wekgevers.jpeg
Header1855x350_voorwekgevers.jpeg
Header 1855x350_regeling voor werkgevers.jpg
Header 1855x350_regeling voor werkgevers.jpg
Header1855x350_voorwekgevers.jpeg

Regelingen voor werkgevers

Overweegt u als werkgever om een medewerker in dienst te nemen met een arbeidshandicap? Op deze pagina vindt u drie regelingen en subsidies die u hierbij ondersteunen. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij onze trajectcoach Alice Reinders.

Loonkostensubsidie

Iemand met een arbeidsbeperking kan mogelijk niet zelfstandig 100% van het minimumloon verdienen. Toch gaat hij dat wel bij u ontvangen. U ondervindt daar financieel geen nadeel van. Dat werkt namelijk zo:

De loonwaarde-experts van leer-werkbedrijf De Bolder voeren een zogenaamde loonwaardebepaling uit. Hieruit blijkt of u als werkgever recht heeft op een loonkostensubsidie. Dit geldt voor ieder die in het doelgroepregister staat en voor mensen met een uitkering vanuit de bijstand. Is uw nieuwe medewerker in staat om bijvoorbeeld 70% te verdienen? Dan ontvangt u voor de overige 30% loonkostensubsidie.

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt in dat u:
• een ziektewetuitkering voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt
• geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet
• geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt
Let op: er zijn voorwaarden verbonden aan de doelgroep die in aanmerking komt voor no-risk.
Op www.uwv.nl/werkgevers vindt u meer informatie.

Voordeel via belastingaangifte

Als werkgever kunt u via uw belastingaangifte een beroep doen op twee regelingen: het Lage-inkomensvoordeel (LIV) of het Loonkostenvoordeel (LKV)). U komt in aanmerking voor een van beiden. De hoogste maatregel telt.

1. Het Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel is een tegemoetkoming in de loonkosten als u werknemers in dienst heeft met een laag loon. In 2018 is dit een gemiddeld uurloon van minimaal €9,82 en maximaal €12,29. Uw werknemer dient minimaal 24 uur per week te werken.

2. Het Loonkostenvoordeel (LKV)

Deze regeling is uitgesplitst naar verschillende ‘typen’ werknemers.

 • Het loonkostenvoordeel oudere werknemer.
  Dit geldt voor een werknemer van 56 jaar of ouder die in dienst komt vanuit een uitkering.
  Het loonkostenvoordeel oudere werknemer bedraagt €3,05 per verloond uur met een maximum van €6.000 per jaar.
 • Het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer.
  Dit geldt voor een werknemer die in de kalendermaand voor hij in dienst kwam recht had op een WIA-uitkering of voor een werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is.
  Het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer bedraagt €3,05 per verloond uur met een maximum van €6.000 per jaar.
 • Het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.
  Dit geldt voor een werknemer die in het doelgroepregister banenafspraak van het UWV is opgenomen en voor werknemers met een scholingsbelemmering.
  Het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden bedraagt €1,01 per verloond uur met een maximum van €2.000 per jaar.
 • Het loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.
  Dit geldt voor een werknemer met een WIA-uitkering die zijn werk volledig of deels hervat. Het loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer bedraagt €3,05 per verloond uur met een maximum van €6.000 per jaar.

Duur van LKV

De werkgever heeft recht op LKV zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal drie jaar en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Voor het loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer geldt maximaal een jaar recht op LKV en uiterlijk tot het bereiken van de AOW-leeftijd.

Om voor het loonkostenvoordeel in aanmerking te komen, heeft u als werkgever een doelgroepverklaring nodig. Deze vraagt u aan bij het UWV, binnen drie maanden na aanvang van het dienstverband.

 

Foto van Alice Reinders

Alice Reinders

trajectcoach

Adres

Reijer Keijserstraat 8
1791 AX Den Burg - Texel

De Bolder

Leer-werkbedrijf De Bolder begeleidt Texelaars met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan. Ons doel: geen Texelaar valt buiten de boot!

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper