Header-1855x350_voor-wekgevers.jpeg
Header-1855x350_productiebedrijf.jpeg
Header-1855x350_productiebedrijf.jpeg
Header-1855x350_voor-wekgevers.jpeg
Header1855x350_voorwekgevers.jpeg
Header1855x350_voorwekgevers.jpeg

Voor werkgevers

Als werkgever op Texel bent u altijd op zoek naar enthousiaste medewerkers die een aanwinst zijn voor uw team. Daarnaast heeft u mogelijk te maken met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet BQA).

De Bolder werkt met een pool van werknemers die graag (weer) aan het werk willen. Die pool omvat mensen met heel diverse kwaliteiten. Wij kennen ieder van hen. Er is vaak een geschikte kandidaat te vinden voor uw vacature. Dit kan via een kortdurende detachering of begeleid werken. Wellicht is een werkervaringstraject een goede start voor een samenwerking. Tegelijkertijd geldt: een nieuwe collega met een beperking is best een verantwoordelijkheid. Die draagt u niet alleen. U kunt rekenen op een professionele en prettige begeleiding: zowel voor uw nieuwe medewerker (jobcoaching), als voor uzelf en uw team. (Bijvoorbeeld via de training “ Harrie Helpt")

Heeft u vragen of aanmeldingen voor een van bovenstaande disciplines? Neem contact op met een van onze trajectcoaches via (0222) 313141 of mail naar trajecten@deboldertexel.nl

REGELINGEN VOOR WERKGEVERS

Als werkgever kunt u in aanmerking komen voor een of meerdere regelingen. Hieronder vindt u de sites met de actuele informatie. Natuurlijk kunnen onze trajectcoaches u hier ook meer over vertellen.

Werkgevers die iemand in dienst nemen met een ziekte of handicap, krijgen aan de hand van een gemeten loonwaardemeting loonkostensubsidie. 

Werkgevers die iemand in dienst hebben met een ziekte of handicap, krijgen een Ziektewet-uitkering bij ziekte van de werknemer. 

Werkgevers die (een) werknemer(s) in dienst hebben met een ziekte of handicap, kunnen via de loonaangifte bij de Belastingdienst loonkostenvoordelen ontvangen. 

Uitleg van enige termen:

 • BEGELEID WERKEN
  Overweegt u iemand aan te nemen vanuit de pool van De Bolder? Wellicht na een periode stage of detachering? Gefeliciteerd! U krijgt er een gemotiveerd teamlid bij.
 • BESCHUT WERK
  Leer-werkbedrijf De Bolder biedt werk aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking die alleen kunnen werken in een beschutte, beschermde omgeving onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing nodig dan van een reguliere werkgever mag worden verwacht.
 • DETACHERING
  Leer-werkbedrijf De Bolder heeft medewerkers in dienst vanuit de WSW en de Participatiewet. Detachering naar uw bedrijf is hopelijk een mooie tussenstap naar een vast contract. Gedurende de detachering leert u elkaar goed kennen. U betaalt intussen een maandtarief. Na de detacheringsperiode is het de intentie iemand zelf in dienst te nemen.
 • HARRIE HELPT (TER BEGELEIDING)
  Als u een collega heeft met een arbeidsbeperking, dan is het fijn te weten hoe u die goed kunt ondersteunen. Ook neemt de kans op succesvol meedraaien daardoor flink toe. Hoe u uw (nieuwe) collega kunt ondersteunen, dat weet u wellicht niet ‘vanzelf’. Daarom biedt De Bolder periodiek de training ‘HARRIE helpt’. Deze is bedoeld voor leidinggevenden en directe collega’s.

 • JOB-COACHING
  Onze trajectcoaches bieden methodische ondersteuning, gericht op het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt.
 • RE-INTEGRATIETRAJECTEN, WAARONDER 2e SPOOR-TRAJECTEN
  Is er sprake van langdurig ziekteverzuim en zijn er in spoor 1 geen benutbare mogelijkheden, dan wordt in spoor 2 bij andere werkgevers gekeken naar mogelijkheden.
  Leer-werkbedrijf De Bolder kan (een gedeelte van) dit 2e spoor-traject overnemen en begeleiden.
 • RECLASSERING
  Op verzoek van de reclassering kunnen inwoners van Texel bij De Bolder een traject volgen.
 • STAGIAIRS
  Bij leer-werkbedrijf De Bolder zijn regelmatig stagiairs te vinden van een MBO-opleiding. Vanuit diverse onderwijsafdelingen kunnen stagiairs hier worden geplaatst. De Bolder is door het SBB gecertificeerd voor meerdere onderwijsrichtingen. Zo hebben meerdere stagiairs voor logistiek medewerker niveau 2 hun halfjaarlijkse stage bij De Bolder gelopen, maar ook voor servicemedewerker, assistent horeca, voeding of voedingsindustrie en medewerker hovenier kan men bij De Bolder een goede stage volgen.                
 • TESTCENTRUM
  Op De Bolder maken de trajectcoaches gebruik van diverse methodieken waaronder het testprogramma NOA.
 • WERKERVARINGSTRAJECTEN
  Met behoud van uitkering kunnen werknemers voor een bepaalde periode werkervaring opdoen. Dit kan bij ons productiebedrijf of bij een externe werkgever.

Adres

Reijer Keijserstraat 8
1791 AX Den Burg - Texel

De Bolder

Leer-werkbedrijf De Bolder begeleidt Texelaars met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan. Ons doel: geen Texelaar valt buiten de boot!

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper